Zemní práce Kulíšek

Činnost zemních prací firma začala v roce 1996 ve Vizovicích.Začátek je spojen s jedním strojem /MF 50HX/ , kdy byly poskytovány služby formou subdodávek a drobných služeb . Začátky naší činnosti jsou ponejvíce spojeny hrubými terénními úpravami při výstavbě Od počátku jsme se zaměřovali na stavby právě s vysokým podílem zemních prací.Postupem času s rostoucím počtem zakázek došlo k nákupu dalších strojů a zařízení. Tak , abychom byli schopni plnit požadavky našich klientů, a nabídli jim komplexní služby.

 

V roce 2004 došlo ke koupi vlastních prostor , které nám poskytly možnost parkování, servisování a celkového zázemí pro provoz firmy. V současné době má firma vybudováno stabilní zázemí, v podobě řady speciálních strojů a mechanizace včetně vlastní servisní dílny a krytého parkování.

 

Od roku 2011 jsme prodejci palivového dřeva.


V současné době nabízíme mimo jiné tyto činnosti:

 • terénní úpravy

 • zemní práce při výstavbě komunikací

 • - výkopové práce v těžko přístupném terénu

 • ruzné výkopové a teréní úprav

 • možnost uložení zeminy

 • oprava a výstavba lesních cest, kanalizací, zpevněných ploch parkoviště

 • zimní údržba a vyvážení sněhu z měst a obcí

 • posypy komunikací

 • pluhovaní sněhu

 • služby v zemědělství

 • Provádíme demoliční práce bytových domů, hal, skladů, ramp, včetně odvozu suti a úpravy terénuPříprava území pro výstavbu -mechanizace k zajištění výkopových a rekultivačních prací v rovném i svažitém terénu

 • SPECIÁLNÍ ČINNOST: práce prováděné pásovým rýpadlo nakladačem JOHN DEERE 455

 • Potěžební úpravy lesních cest a svážnic

 • Úpravy skládek

 • Dokončovací terenní práce

 • Prodej palivového štípaného dřeva.

 

Zemní a výkopové práce provádíme především v kraji Zlín, po domluvě kdekoliv.Vlastníme podvalníky , které nám umožňují přepravu prakticky kamkoliv po dohodě.

 

Firma Jan Kulíšek - zemní práce má dnes již pevné místo v tomto oboru , dokladem toho jsou realizované zakázky v regionu Zlínského kraje.

 

Jan Kulíšek - zemní práce | info@zemnípracekulisek.cz | +420 603 847 012